Expertise

Ruleworks adviseert en procedeert over overheidsregels die relevant zijn voor bedrijven in de vastgoed- en industriesector. Daarbij kan worden gedacht aan regels op het gebied van milieu, natuurbescherming, ruimtelijke ordening, veiligheid en arbeidsomstandigheden, maar ook subsidies, overheidsprivaatrecht en de openbaarheid van overheidsinformatie. De diensten die Ruleworks levert omvatten bijvoorbeeld:

  • het signaleren en beperken van bestuursrechtelijke risico’s bij de (ver)koop van vastgoed of bedrijven;
  • advies en rechtsbijstand bij handhaving en toezicht door overheidsinstanties zoals milieudiensten, IL&T of de Arbeidsinspectie;
  • advies en rechtsbijstand bij de aanvraag van een vergunning (zoals een bouw- of milieuvergunning) of een overheidsbesluit (zoals een subsidie);
  • advies en rechtsbijstand bij bezwaren tegen een vergunning of besluit;
  • advies bij het maken en vastleggen van afspraken met overheden, bijvoorbeeld in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling.

Stephan Sluiter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van advocaten de hoofdrechtsgebieden Bestuursrecht en Omgevingsrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.